Alueen ominaisuudet

120 sähköistettyä vaunupaikkaa.

Alue kattaa 2 hehtaaria,   tasaista hiekkapohjaista  männikkö-  ja heinäpeltoaluetta Rapojärven pohjoispuolella.

Matala ja hiekkapohjainen ranta.

2 saunaa, WC:t (myös inva-WC)  huoltorakennuksessa.